Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης – Το νεότερο ... 

Μικρή ιστορική αναδρομή και σύνοψη της έκθεσης σκοπιμότητας και των ... 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Πολυτεχνικής Σχολής

Καθηγητές, φοιτητές και εργαζόμενοι της Πολυτεχνικής Σχολής ... 

 

Έντυπη Έκδοση